szóstego lipca 2024 r.

Zapraszamy na

III GRAVEL BESKIDZKI

Wyścig gravelowy w Beskidzie Niskim ze startu wspólnego.

Piękne górskie szutry

Gravel Beskidzki to wyścig gravelowy w samym sercu Beskidu Niskiego.

Dynamiczna i w pełni przejezdna trasa, na której można poczuć prędkość i magię otaczających terenów.

Wystartujecie w Radocynie, opustoszałej wsi gdzie swoje źródła ma rzeka Wisłoka. Następnie odwiedzicie szutrowymi drogami Czarne, Wołowiec, Dragaszów, Banicę, Krzywą.

Jeżeli preferujesz turystykę rowerową, zapraszamy do zapoznania się z projektem Rowerowa Radocyna, w którym prezentujemy 18 pięknych tras gravelowych w Beskidzie Niskim.

W skrócie

Informacje Dla Zawodnika

BAZA ZAWODÓW

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Radocynie.

49.46810661268125, 21.37366715721839

DATA ZAWODÓW

6 Lipca 2024

HARMONOGRAM

START: 10:00
DEKORACJA: 15:30
LIMIT: 17:00

OPŁATA STARTOWA

Do 31.03.2024r. – 80zł
Do 31.05.2024r. – 100zł
Do 05.07.2024r. – 120zł
W biurze zawodów – 150zł

LIMIT MIEJSC

250

Zainteresowany?

Aktualności

Gravelowe newsy

Po raz trzeci w Radocynie

Po raz trzeci w Radocynie

Już w najbliższą sobotę widzimy się podczas trzeciej edycji Gravela Beskidzkiego. Naszą bazą będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Radocynie. Chcemy Wam przekazać kilka ważnych informacji, aby w dniu zawodów wam i nam działało się łatwiej: – Zawody odbędą się 6...

Zapisy na edycję 2024

Zapisy na edycję 2024

6 lipca 2024 widzimy się w Beskidzie Niskim na trzeciej edycji Gravela Beskidzkiego. Bazą zawodów niezmiennie pozostaje Ośrodek Lasów Państwowych w Radocynie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie na stronie głównej wydarzenia: gravelbeskidzki.pl Zapisów...

Już w ten weekend II edycja wyścigu! AKTUALIZACJA TRASY!

Już w ten weekend II edycja wyścigu! AKTUALIZACJA TRASY!

Już w najbliższą sobotę widzimy się podczas drugiej edycji Gravela Beskidzkiego. Naszą bazą będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Radocynie. Chcemy Wam przekazać kilka ważnych informacji, aby w dniu zawodów wam i nam działało się łatwiej: – Zawody odbędą się 8...

Regulamin Gravel Beskidzki 2024

Przeczytaj zanim się zapiszesz!

ORGANIZATOR

Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św. Maksyma 6
NIP: 7382110925

e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + Gravel 2024)

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 06.07.2024 r.

Miejsce startu, biuro zawodów:
38-307 Sękowa, Czarne 1, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Radocyna (oswradocyna.pl)

PROGRAM ZAWODÓW

06.07.2024 (sobota)
godz. 8:00 – 9:30 – biuro zawodów
godz. 10:00 – START Wyścigu
godz. 15:30 – dekoracja, rozdanie nagród
godz. 17:00 – zamknięcie strefy mety

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej gravelbeskidzki.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do zamknięcia biura zawodów, lub zgłoszenie się osobiste w biurze zawodów.
(Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zawodów).
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
3. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer nalepiony na sztycy podsiodłowej oraz drugi numer na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
9. W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru typu gravel/przełaj. Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zapisy ruszają 1 grudnia 2023 r.
LIMIT UCZESTNIKÓW: 250 osób (decyduje kolejność wpłat)

2. Opłata startowa wynosi:
– 80 zł brutto płatne przelewem w terminie do 31.03.2024 r.
– 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 31.05.2024 r.
– 120 zł brutto płatne przelewem do 05.07.2024 r.
– 150 zł brutto płatne w biurze zawodów

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w tym przypadku proszę poinformować organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 21.06.2024

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

5. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Bardiowska 1A): WWW

6. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 21.06.2024 r. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: grupettogorlice@gmail.com , w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Pakiet startowy:
– numer startowy na sztycę podsiodłową i na kierownicę
– krem Chamois Butt’r
– bidon „Gravel Beskidzki 2024”
– bufet na trasie zawodów
– oznakowanie na trasie wyścigu
– depozyt
– zabezpieczenie medyczne
– butelka 0,5l wody mineralnej Wysowianka na mecie
– posiłek na mecie

ORGANIZACJA WYŚCIGU

1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach szutrowych/leśnych/asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 10:00
3. Limit zapisów to 250 osób.
4. Na starcie i na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
5. Na trasie wyścigu będzie jeden bufet.
6. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
8. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
9. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:
 mężczyźni
I miejsce –  nagrody o wartości 300zł + medal
II miejsce – nagrody o wartości 250zł + medal
III miejsce – nagrody o wartości 200zł + medal
IV miejsce – nagrody o wartości 150zł + medal
V miejsce – nagrody o wartości 100zł + medal
VI miejsce – nagrody o wartości 100zł + medal

 kobiety
I miejsce – nagrody o wartości 300zł + medal
II miejsce –nagrody o wartości 250zł + medal
III miejsce – nagrody o wartości 200zł + medal
IV miejsce – nagrody o wartości 150zł + medal
V miejsce – nagrody o wartości 100zł + medal
VI miejsce – nagrody o wartości 100zł + medal

INFORMACJE DODATKOWE

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– łamanie zasad ruchu drogowego
– nie używanie sztywnych kasków
– nadmierne śmiecenie
– braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie
– skracanie trasy

Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Klasyku Beskidzkiego jest Timekeeper z siedzibą w Ropczycach, ul. Rynek 1, NIP: 8181227443.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem https://timekeeper.pl/wp-content/uploads/Polityka-prywatno%C5%9Bci-1.txt

Aktualizacja: 08-11-2024

TRASA

trzeciej edycji Gravela Beskidzkiego

85,6

kilometrów

DYSTANS

1800

metrów

SUMA PODJAZDÓW

63 %

53 KM

ILOŚĆ SZUTRÓW

37 %

33 KM

ILOŚĆ ASFALTÓW

Organizatorzy

 
Grupetto Gorlice
Ostre Koło
 

Sponsorzy

 
Chamois
Shimano
SIS
 

Partnerzy techniczni

 
LP
RR
 

Organizujemy również

 
Klasyk
Piekło
GBG
 

Kontakt

email: grupettogorlice@gmail.com

Pin It on Pinterest