ósmego lipca 2023 r.

Zapraszamy na

GRAVEL BESKIDZKI

Wyścig gravelowy w Beskidzie Niskim ze startu wspólnego.

Najlepsze szuTRY W KRAJU

Gravel Beskidzki to wyścig gravelowy w samym sercu Beskidu Niskiego.

Dynamiczna i w pełni przejezdna trasa, na której można poczuć prędkość i magię otaczających terenów.

Wystartujecie w Radocynie, opustoszałej wsi gdzie swoje źródła ma rzeka Wisłoka. Następnie odwiedzicie szutrowymi drogami Czarne, Wołowiec, Dragaszów, Banicę, Krzywą.

Jeżeli preferujesz turystykę rowerową, zapraszamy do zapoznania się z projektem Rowerowa Radocyna, w którym prezentujemy 18 pięknych tras gravelowych w Beskidzie Niskim.

W skrócie

Informacje Dla Zawodnika

BAZA ZAWODÓW

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Radocynie.

49.46810661268125, 21.37366715721839

DATA ZAWODÓW

8 Lipca 2023

HARMONOGRAM

START: 10:30
DEKORACJA: 16:00
LIMIT: 17:30

OPŁATA STARTOWA

Do 30.04.2023r. – 80zł
Do 31.05.2023r. – 100zł
Do 07.07.2023r. – 150zł
W biurze zawodów – 200zł

LIMIT MIEJSC

250

Zainteresowany?

Aktualności

Gravelowe newsy

Edycja 2023 – Zapisy wystartowały

Edycja 2023 – Zapisy wystartowały

8 lipca 2023 widzimy się w Beskidzie Niskim na drugiej edycji naszej gravelowej imprezy Gravel Beskidzki w Radocynie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie na stronie głównej: gravelbeskidzki.pl Zapisów dokonujemy poprzez panel COMPETIT. Najważniejsze...

3 dni do startu I edycji Gravela

3 dni do startu I edycji Gravela

Już w sobotę widzimy się podczas premierowej edycji Gravela Beskidzkiego. Cała trasa będzie poprowadzona na trasach w Nadleśnictwie Gorlice, a naszą bazą będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Radocynie. Chcemy wam przekazać kilka ważnych informacji, aby w dniu...

Zapisy na I edycję

Zapisy na I edycję

Dziś wystartowaliśmy z zapisami na I edycję Gravel Beskidzki. 9 lipca widzimy się w Beskidzkie Niskim w Radocynie. Trasę zawodów znajdziecie na naszej stronie. Została ona zatwierdzona przez Nadleśnictwo Gorlice i jeśli zima jej nie popsuje, to od wiosny będziemy ją...

Regulamin Gravel Beskidzki 2023

Przeczytaj zanim się zapiszesz!

ORGANIZATOR

Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św. Maksyma 6
NIP: 7382110925

e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + Gravel 2023)

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 08.07.2023 r.

Miejsce startu, biuro zawodów:
38-307 Sękowa, Czarne 1, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Radocyna (oswradocyna.pl)

PROGRAM ZAWODÓW

08.07.2023 (sobota)
godz. 8:00 – 10:00 – biuro zawodów
godz. 10:30 – START Wyścigu
godz. 16:00 – dekoracja, rozdanie nagród
godz. 17:30 – zamknięcie strefy mety

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej gravelbeskidzki.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do zamknięcia biura zawodów, lub zgłoszenie się osobiste w biurze zawodów.
(Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zawodów).
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
3. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów (FORMULARZ)
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer nalepiony na sztycy podsiodłowej oraz drugi numer na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
9. W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru typu gravel/przełaj. Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zapisy ruszają 10 lutego 2023 r.
LIMIT UCZESTNIKÓW: 250 osób (decyduje kolejność wpłat)

2. Opłata startowa wynosi:
– 80 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.04.2023 r.
– 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 31.05.2023 r.
– 150 zł brutto płatne przelewem do 07.07.2023 r.
– 200 zł brutto płatne w biurze zawodów

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w tym przypadku proszę poinformować organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 20.06.2023 do godz. 20.00

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

5. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Bardiowska 1A): WWW

6. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 20.06.2023 r. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: grupettogorlice@gmail.com , w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Pakiet startowy:
– numer startowy na sztycę podsiodłową i na kierownicę
– krem Chamois Butt’r
– skarpetki „Gravel Beskidzki 2023”
– odżywka SIS

– możliwość skorzystania z serwisu rowerowego przed zawodami
– oznakowanie na trasie wyścigu
– depozyt
– zabezpieczenie medyczne
– butelka 0,5l wody mineralnej Wysowianka na mecie
– posiłek w biurze zawodów

ORGANIZACJA WYŚCIGU

1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach szutrowych/leśnych/asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 10:30
3. Limit zapisów to 250 osób.
4. Na starcie i na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
5. Na trasie wyścigu będzie jeden bufet.
6. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
8. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
9. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:
 mężczyźni
I miejsce – voucher 200zł Wahoo + nagrody + dyplom + medal
II miejsce – voucher 200zł Wahoo + nagrody + dyplom + medal
III miejsce – voucher 150zł Wahoo + nagrody + dyplom + medal
IV miejsce – voucher 150zł Wahoo + dyplom + medal
V miejsce – voucher 100zł Wahoo + dyplom + medal
VI miejsce – voucher 100zł Wahoo + dyplom + medal

 kobiety
I miejsce – voucher 200zł HJC + nagrody + dyplom + medal
II miejsce – voucher 200zł HJC + nagrody + dyplom + medal
III miejsce – voucher 150zł HJC + nagrody + dyplom + medal
IV miejsce – voucher 150zł HJC + dyplom + medal
V miejsce – voucher 100zł HJC + dyplom + medal
VI miejsce – voucher 100zł HJC + dyplom + medal

INFORMACJE DODATKOWE

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– łamanie zasad ruchu drogowego
– nie używanie sztywnych kasków
– nadmierne śmiecenie
– braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie
– skracanie trasy

Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Gravel Beskidzki jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

Aktualizacja: 03-11-2022

TRASA

Projekt trasy drugiej edycji Gravela Beskidzkiego

86

kilometrów

DYSTANS

1870

metrów

SUMA PODJAZDÓW

74 %

63 KM

ILOŚĆ SZUTRÓW

26 %

23 KM

ILOŚĆ ASFALTÓW

Organizatorzy

 
Grupetto Gorlice
Ostre Koło
 

Sponsorzy

 
Wahoo
Chamois
ExtraWheel
HJC
 

Partnerzy techniczni

 
LP
Cupra
 

Organizujemy również

 
Klasyk
Piekło
GBG
 

Kontakt

email: grupettogorlice@gmail.com

Pin It on Pinterest